Rodinné právo

Rodinné právo je pododvetvím občianskeho práva a upravuje práva a povinnosti osobnostnej povahy. Rodina je základom štátu a jeho spoločnosti a zaslúži si preto špeciálnu ochranu. Ide teda o veľmi dôležitú oblasť práva, ktoré upravuje vzťahy medzi manželmi, rodičmi a ich deťmi ale aj inými rodinnými príslušníkmi. Často ide o veľmi chúlostivé záležitosti, najmä ak je predmetom sporu maloleté dieťa. Takéto spory sú emotívne zložité a náročné. Radi budeme pri Vás stáť v zložitom životnom období a podáme pomocnú ruku odborníka.

Služby, ktoré poskytujeme:
  • Komplexné právne poradenstvo
  • Zastupovanie v rozvodovom konaní, otázkach výživného, rodičovských práv
  • Určenie a zapretie rodičovstva
  • Osvojenie dieťaťa
  • Úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas manželstva aj po rozvode
  • Riešenia iných rodinnoprávnych vzťahov medzi manželmi, rodičmi a deťmi navzájom