Obchodné právo

Obchodné právo v sebe zahŕňa úpravu vzťahov a postavenia podnikateľov, do krorých títo vstupujú počas podnikateľskej činnosti. V oblasti obchodného práva Vám poskytneme komplexné právne služby od založenia obchodnej spoločnosti, cez poradenstvo pri realizácii Vašich podnikateľských zámerov až po ochranu Vašej povesti a dobrého mena.

Služby, ktoré poskytujeme:
  • Komplexné právne poradenstvo
  • Založenie obchodných spoločností, zmeny, likvidácia a výmaz
  • Transformácie právnej formy spoločností, fúzie, splynutia
  • Obchodné zmluvy – všetky typy
  • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých v obchodnom styku
  • Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
  • Zastupovanie v súdnom konaní, mediácii, pred rozhodcom