Pracovné právo

Pracovné právo je pododvetvím občianskeho práva a upravuje vzťahy, práva a povinnosti pri uskutočňovaní práce. Subjektami vzťahov sú zamestnanci a zamestnávatelia, pričom zamestnanci požívajú zo zákona špeciálnu ochranu, nakoľko sú vo všeobecnosti považovaní v týchto vzťahoch za tzv. „slabšiu stranu“. V dnešnej spoločnosti je veľmi dôležité vedieť, aké máte ako zamestnanec či zamestnávateľ práva a povinnosti, nakoľko legislatíva sa často mení. Máme bohaté skúsenosti s klientami, ktorí sú zamestnávateľmi a rovnako sú našimi klientami aj zamestnanci, ktorý sa ocitli v situácii, kedy potrebovali právnu pomoc či zastupovanie pred súdom. Neváhajte sa na nás obrátiť aj Vy.

Služby, ktoré poskytujeme:
  • Komplexné právne poradenstvo
  • Vznik pracovného pomeru – Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
  • Skončenie pracovného pomeru – výpoveď, dohoda, neplatnosť
  • Zodpovednosť zamestnanca za škodu alebo újmu na zdraví
  • Zodpovednosť zamestnávateľa